biglogo

Публічна оферта (договір)

Про надання фітнес та супутніх послуг, іменованих надалі Послуги, ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ-ПІДПРИЄМЦЯМИ на території мережі фітнес клубів «InterFit», іменується надалі Клуб, будь-якій фізичній особі, яка прийняла умови, викладені в цій Публічній оферті і сплатила послуги Клубу, іменованого надалі Відвідувач.

Ця угода носить характер публічної оферти і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Преамбула

1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій фізичній особі укласти Договір на користування Послугами. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.
2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України укладенням Договору з повним і беззастережним прийняттям умов публічного договору, без підписання Сторонами в кожному окремому випадку, є факт здійснення Відвідувачами платежу в рахунок оплати Послуг та / або заповнення їм Анкети Відвідувача, завіреної підписом Відвідувача. Чим Відвідувач підтверджує, що ознайомився з умовами Договору та свідомо без примушення погодився з ними.
3. Виконавцем фітнес та супутніх послуг є ФОП, який отримав оплату за послуги на умовах даної ОФЕРТИ.
4. Укладаючи Договір, Відвідувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку Клубу своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору. Крім цього, укладенням цього Договору, Відвідувач підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних.

1. Предмет Укладення договору

1.1. Предметом Договору є платне надання Відвідувачам фітнес та супутніх послуг в спортивних залах Клубу. 1.2. Послуги надаються відповідно до умов Договору та діючих прейскурантів. 1.3. Відвідувач погоджується сплатити и прийняти послуги.

2. Права і обов'язки сторін

Клуб зобов'язаний

2.1. Надавати Послуги в будь-який час, згідно заявленого часу роботи Клубу.
2.2. Надати обладнані зали для занять, роздягальню на час отримання Послуг, душову та санвузол.

Клуб має право

2.3. Змінювати чинний розклад групових занять в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття без персонального повідомлення Відвідувача, встановлювати або скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, тощо, сповіщаючи про це шляхом вивішування нового розкладу на інформаційних стендах, групах і сторінках клубу в соціальних мережах.
2.4. Відмовити Відвідувачу в отриманні послуг без повернення оплати за невикористані Послуги при порушенні умов даного Договору.

Відвідувач зобов'язаний

2.5. Самостійно ознайомитися з ПРАВИЛАМИ Клубу, які розміщені в куточку споживача і дотримуватися їх під час відвідування і користування послугами.
2.6. Дотримуватись чистоти в приміщеннях на території Клубу.
2.7. Самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров'я і не ставити під загрозу здоров'я оточуючих (при наявності хронічних, інфекційних і дерматологічних захворювань).

Відвідувач має право

2.8. Отримувати Послуги згідно даного Договору і сплаченого пакету послуг.
2.9. Отримувати у чергового тренера інформацію про правила користування конкретними тренажерами і обладнанням та отримувати страховку чергового тренера при виконанні небезпечних вправ. 2.10. Повернути кошти за оплачені послуги протягом 14 днів після оплати.

3. Вартість і порядок розрахунку

3.1. Вартість Послуг визначається діючими прейскурантами. Клуб має право змінювати діючий Прейскурант без попереднього узгодження з Відвідувачами. Про такі зміни Відвідувач може дізнатися на рецепції Клубу. Розрахунки за Договором проводяться в національній валюті в готівковій або безготівковій формі.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або недостатнє виконання обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4.2. Клуб не несе відповідальність за стан здоров'я Відвідувача, за шкоду, заподіяну здоров'ю або майну Відвідувача діями третіх осіб чи діями самого Відвідувача несе відповідальність за завдані збитки обладнанню та майну Клубу в розмірі ремонтних робіт.
4.3. Клуб не несе відповідальність за технічні незручності, завдані проведенням сезонних, профілактичних і аварійних робіт комунальними службами.

5. Термін дії договору

5.1. Договір набуває чинності з моменту здійснення Відвідувачем платежу в рахунок оплати Послуг та / або заповнення їм Анкети Відвідувача, завіреної підписом.
5.2. Договір вважається пролонгованим в разі покупки Відвідувачем кожного наступного пакета послуг, кількість пролонгацій необмежено.

6. Інші умови.

6.1. Договір може бути розірваний Клубом в односторонньому порядку відповідно до п.2.4. даного Договору.
6.2. Договір може бути розірваний Відвідувачем в порядку передбаченому п.2.10. даного Договору.
6.3. Претензії Відвідувача щодо надання Послуг приймаються Клубом тільки в письмовому вигляді і в строк не пізніше 2-х календарних днів від дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Відвідувача становить не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів.
6.4. З усіх питань, не врегульованих в цьому тексті Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.