fbpx

Contact Info

27 Division St, New York, NY 10002, USA

+1 (044) 123 456 789

info@example.com

Публічна оферта

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 №215-за поширення респіраторних захворювань був повністю припинена робота мережі фітнес-клубів «Інтерфом» на період від 17 березня 2020 по 31 травня 2020 року. В даний час було призупинено дію абонементів. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2020 №28 з 01.06.2020р було повністю відновлено роботу мережі фітнес-клубів з урахуванням затверджених рекомендацій і включена дію абонементів.

Про надання фітнес і супутніх послуг, іменованих надалі Послуги, фізичні особи-підприємці на території мережі фітнес клубів «InterFit», іменоване надалі Клуб, фізичній особі, яка прийняла умови, викладені в цій публічній оферті і оплатила послуги Клубу, іменованого надалі відвідувач .

Ця угода носить характер публічної оферти і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

преамбула

1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій фізичній особі укласти Договір на користування Послугами. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів.
2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України укладенням договору з повним і беззастережним прийняттям умов публічного договору, без підписання Сторонами в кожному окремому випадку, факт здійснення Відвідувачами платежу в рахунок оплати Послуг та / або заповнення ним анкети Відвідувача, завіреної підписом Відвідувача. Чим Відвідувач підтверджує, що ознайомився з умовами Договору та свідомо без примусу погодився з ними.
3. Виконавцем фітнес і супутніх послуг є ФОП, який отримав оплату за послуги на умовах справжньої оферти.
4. Укладаючи Договір, Відвідувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку Клубу своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору. Крім цього, укладенням цього Договору, Відвідувач підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних.

1. Предмет Укладення договору

1.1. Предметом Договору є платне надання Відвідувачам фітнес і супутніх послуг в спортивних залах Клубу. 1.2. Послуги надаються відповідно до умов договору та діючих прейскурантів. 1.3. Відвідувач погоджується сплатити і прийняти послуги.

2. Права і обов’язки сторін

клуб зобов’язаний

2.1. Надавати послуги в будь-який час, згідно заявленого часу роботи Клубу.
2.2. Надати обладнані зали для занять, роздягальню на отриманні послуг, душову та санвузол.

Клуб має право

2.3. Змінювати чинний розклад групових занять в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття без персонального повідомлення, встановлювати або скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції і т.д., сповіщаючи про це шляхом вивішування нового розкладу на інформаційних стендах, групах і сторінках клубу в соціальних мережах.
2.4. Відмовити Відвідувачу в отриманні послуг без повернення оплати за невикористані послуги при порушенні умов цього Договору.

відвідувач зобов’язаний

2.5. Самостійно ознайомитися з ПРАВИЛАМИ Клубу, розташованих в куточку споживача і дотримуватися їх під час відвідування і користування послугами.
2.6. Дотримуватись чистоти в приміщеннях на території Клубу.
2.7. Самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров’я і не ставити під загрозу здоров’я оточуючих (при наявності хронічних, інфекційних і дерматологічних захворювань).

Відвідувач має право

2.8. Отримувати Послуги за цим Договором і сплаченого пакета послуг.
2.9. Отримувати у чергового тренера інформацію про правила користування конкретними тренажерами і обладнанням і отримувати страховку чергового тренера при виконанні небезпечних вправ. 2.10. Повернути кошти за оплачені послуги протягом 14 днів після оплати.

3. Вартість і порядок розрахунку

3.1. Вартість послуг визначається діючими прейскурантами. Клуб має право змінювати діючий Прейскурант без попереднього узгодження з Відвідувачами. Про такі зміни Відвідувач може дізнатися на рецепції Клубу. Розрахунки за Договором здійснюються в національній валюті в готівковій або безготівковій формі.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або недостатнє виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
4.2. Клуб не несе відповідальність за стан здоров’я Відвідувача, за шкоду, заподіяну здоров’ю або майну Відвідувача діями третіх осіб чи діями самого Відвідувача несе відповідальність за завдану шкоду обладнанню та майну Клубу в розмірі ремонтних робіт.
4.3. Клуб не несе відповідальності за технічні незручності, завдані проведенням сезонних, профілактичних і аварійних робіт комунальними службами.

5. Термін дії договору

5.1. Договір набуває чинності з моменту Відвідувачем платежу в рахунок оплати Послуг та / або заповнення ним анкети Відвідувача, завіреної підписом.
5.2. Договір вважається пролонгованим в разі покупки Відвідувачем кожного наступного пакета послуг, кількість пролонгацій необмежена.

6. Інші умови.

6.1. Договір може бути розірваний Клубом в односторонньому порядку відповідно до п.2.4. справжньої угоди.
6.2. Договір може бути розірваний Відвідувачем в порядку, передбаченому п.2.10. справжньої угоди.
6.3. Претензії Відвідувача про надання послуг приймаються Клубом тільки в письмовому вигляді і в термін не пізніше 2-х календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Відвідувача становить не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів.
6.4. З усіх питань, не врегульованих в цьому тексті Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.